TSPL

Aspecten van de Occulte Filosofie

34,50

Aspecten van de Occulte Filosofie behandelt een breed scala van onderwerpen die iedere onderzoeker van de verborgen kant van het heelal en de plaats van de mens daarin zullen interesseren. Er wordt diep gegraven in de leringen van de klassieke oudheid en de tradities van India, en geput uit Hebreeuwse, Perzische en andere bronnen. In korte artikelen wordt steeds een facet van de tijdloze wijsheid belicht. Onderwerpen die op het eerste gezicht nauwelijks samenhang lijken te hebben, blijken dan juist integrale delen te zijn van een allesomvattende filosofie. Mensen, boeddha’s, planeten, zonnen en melkwegstelsels zijn alle met elkaar verbonden en in essentie één. Geboorte en dood vormen stadia in de geestelijke evolutie van elk van hen.

Inhoudsopgave:
HANDELINGEN VAN DE LOGE VAN HET HOOFDKWARTIER VAN DE THEOSOPHICAL SOCIETY
Esoterische aanwijzingen over cyclussen. Centraal-Azië, de bakermat van ons ras. Meer licht op H.P.Blavatsky. Over Cagliostro.De zes grote scholen van de Ouden. Het wortelras en zijn onderverdelingen. Na kaliyuga – ? Opmerkingen over de aard van ons vijfde ras. Elementalenrijken en kosmische elementen. De leer van svabhâva.De zevenvoudige zeven beginselen. De oorsprong van het christendom. De beginselen in de constitutie van een Boeddha. De neergaande boog en de opgaande boog. Symboliek in het verhaal van Jezus. Kansen in het kaliyuga. De eucharistie.
‘Er is geen eeuwig onveranderlijk beginsel in de mens’. Planeetketens en beginselen. Ontwikkeling van de beginselen van de mens in de ronden. De mystieke tempel van Salomo. Hoe de ziel van de mens naar de aarde terugkeert. Het levenssurplus. Meer over het levenssurplus. De vier dieren uit het boek Openbaring. Apen, mensapen en de vroege mens. Het kind weerspiegelt het ras. De eerste verzen van Genesis. Overblijfselen uit neolitische en paleolitische tijden. De oorsprong van goed en kwaad. Wat zijn kosmische stralen? Niet mijn wil, maar de uwe geschiede. Goed en kwaad. De levensperiode van een planeetketen. Evolutie tot in het mensenrijk – I. Evolutie tot in het mensenrijk – II. Evolutie tot in het mensenrijk – III. Het sluiten van de deur naar het mensenrijk.
Maan- en agnishvâtta pitri’s. De monaden in de mens. Over absoluut licht. Loka’s en tala’s.Geweten en intuïtie. Wortelrassen en levensgolven. De zeven kleuren van het spectrum. Vereisten voor het chelaschap – I.
Vereisten voor het chelaschap – II.

ONDERWERPEN UIT ‘DE GEHEIME LEER’
Mislukkingen uit vroegere ronden. De incarnatie van de hoogste zeven. De geboorte van de zonen van wijsheid. Het grote offer. Sferen van verwachting. Asura’s en sura’s. De zeven embryonale mensheden. Mânasaputra’s, maanpitri’s, dierlijke monaden, enz. De krachten van het heelal.

ONDERWERPEN UIT ‘DE MAHATMA BRIEVEN’
Tsong-kha-pa en de planeetgeesten. Verwijzingen naar de geschiedenis van de wortelrassen.
Geestelijke mislukkingen. Overeenkomsten in de ronden. Alle dingen dragen bij aan alle dingen.
Processen na de dood. ‘De toren van oneindig denken’. Is het nodig het kwade te ervaren?
Avalokitesvara – de goddelijke tegenwoordigheid.
Elementalen en elementaren, enz. Kâmarûpa’s – hun lot. De dood van een zon. Warmte en koude op Jupiter, enz. Kometen en meteoren. Wat zijn de sishta’s? Verschillen in de tweede ronde. De 777 belichamingen. Het bouwen van de bollen.
Devachan en de zeven beginselen. Licht uit het oosten. De laatste ogenblikken voor en na de dood. Manvantara’s, kalpa’s, enz. De aard van het buddhi-beginsel.

LANGERE ARTIKELEN
De leer over tulku’s. Boeddha’s en bodhisattva’s.
Occultisme en paranormale verschijnselen. Een overzicht van de leringen over de planeetketens.
Onsterfelijkheid en continuïteit. Is het juist om mensen te hypnotiseren?

VRAGEN EN ANTWOORDEN

TEKST

Additional information

Weight 1214 g
Dimensions 237 × 165 × 43 mm
Schrijver

Purucker, G. de

Uitgave

Hardcover

Pagina's

795

ISBN

90-70328-48

Taal

Nederlands

Uitgeverij

Theosophical University Press