TSPL

Esoterisch Onderricht in de Oosterse School

(2 delen)

Sale!

30,00

Stenografische verslagen van de vergaderingen van de Katherine Tingley Memorial Groep

Dit boek geeft een beeld van de bijzondere taak die Gottfried de Purucker had te vervullen in opdracht van de Meesters van Wijsheid, Mededogen en Vrede. Als Leider van The Theosophical Society en Leraar van de Oosterse School verduidelijkte hij niet alleen de grondbeginselen van de Theosofie, maar corrigeerde hij tevens vele in de loop der jaren gegroeide misvattingen en onjuiste denkbeelden.
Deze uitgave is uniek vanwege de vertaling van de oorspronkelijke – door Gottfried de Purucker zelf geautoriseerde – verslagen van enkele jaren studie van de Katherine Tingley Memorial Group, een afdeling van de Oosterse School. Kennis nemen van deze diepgaande, universele leringen van de Theosofie legt een grote verantwoordelijkheid op de schouders van zowel de Leraar, als van de vertaler, uitgever en vooral ook: de lezer. Want het Esoterische Onderricht in de Oosterse School is in principe gebonden aan zware discipline en training. Zich op de hoogte stellen van de inhoud betekent in dit licht: de verplichting op zich nemen om er ten bate van de gehele mensheid gebruik te maken, met voorbijzien aan eventuele persoonlijke voor- of nadelen. Voor allen die deze consequentie durven te aanvaarden, zal de inhoud een ware schatkamer blijken te zijn. Deze uitgave ziet juist nu het licht, omdat slechts de kennis van de Theosofie een dam kan opwerpen tegen het voortschrijdende materialisme met al zijn uitwassen.
In ruim 1400 pagina’s wordt op onmiskenbare wijze uitleg gegeven over de geestelijke grondslag van het leven. De vaak ingewikkelde technische leringen over de mens en zijn woonplaats, het universum, verklaart Gottfried de Purucker op de van hem bekende heldere en begrijpelijke manier. Daarbij is gekozen voor de aloude en beproefde vorm van vraag en antwoord. Niet alleen is het boek daardoor zeer leesbaar geworden, door de uitgebreide inhoudsopgave en index is het tevens als studieboek / naslagwerk te gebruiken.
Vele door de studenten van de Oosterse School als moeilijk ervaren onderwerpen zijn door G. de Purucker in een later stadium nader toegelicht, in de vorm van aanvullende instructies. Ook deze uiteenzettingen zijn integraal opgenomen in deze door Stichting I.S.I.S. gerealiseerde uitgave.

Gottfried de Purucker was tot zijn overlijden in 1942 Leider van The Theosophical Society. In 1929 volgde hij als zodanig Katherine Tingley op, daarmee de spirituele lijn van Leiderschap volgend die bij Helena Petrovna Blavatsky was begonnen en die door William Quan Judge en Katherine Tingley werd voortgezet.
Als zoon van Zwitserse ouders werd G. de Purucker in 1874 geboren in de Verenigde Staten, waarna hij in Genève zijn opvoeding genoot. Tijdens zijn opleiding specialiseerde hij zich in klassieke en moderne talen: Latijn, Grieks, Hebreeuws, Angelsaksisch, Sanskrit, Italiaans, Spaans, Portugees en Engels, Frans, alsmede Duits. Vooral zijn grote kennis van het Sanskrit – de ‘Taal der Goden’ – en het Hebreeuws is in zijn theosofisch werk van onschatbare waarde gebleken. In 1896 ontmoette hij Katherine Tingley, in die tijd Leidsvrouwe van The Theosophical Society, die tijdens haar eerste wereldreis Genève bezocht. Na enkele grote reizen in Zuid-Amerika verbleef hij enige jaren in Parijs. Daar werkte hij onder andere op de redactie van de Daily Messenger. In 1903 vestigde hij zich voorgoed in het Internationaal Theosofisch Hoofdkwartier te Point Loma, Californië.
Als Leider begon G. de Purucker direct te werken aan een vergroting van The Theosophical Society, langs lijnen die tevoren door hem en Katherine Tingley waren overeengekomen. In 1931 kwam G. de Purucker naar Europa en bezocht daar naast landen als Engeland, Duitsland, Zweden, Finland en Zwitzerland, ook Nederland.
Onder zijn inspirerende leiding maakte The Theosophical Society een ongekende bloei door.

G. de Purucker is vooral bekend geworden door vele, nog heden ten dage actuele boeken, zoals Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte, De Mens in de Evolutie, Gulden Regels der Esoterische Wijsbegeerte, H.P. Blavatsky: het Mysterie, De Meesters en het Pad van het Occultisme, Bekleed met de Zon, De dood en daarna, Occult Glossarium en Wind of the Spirit (alle bij Stichting I.S.I.S. verkrijgbaar). Andere werken van zijn hand zijn: The Esoteric Tradition, Studies in Occult Philosophy, Questions We All Ask en Messages to Conventions,

Inhoudsopgave
Deel 1: Monaden. Sambhala. Geestelijke Wil. Leraren en chela’s. Oorsprong van gedachten. Meesters. Mededogen. Karman. Cyclussen. Theosofische Beweging. Bouw van Planeetketen.

Deel 2: Mânasaputra’s. Mens is samengesteld. Levensgolf. Nirvâna. Bewustzijn is essentie. Devachan. Slaap en dood zijn één. Elementalen. Spirituele ontwaking. Wie zijn de Goden?

Additional information

Weight 2440 g
Dimensions 245 × 175 × 80 mm
Schrijver

Purucker, G. de

Uitgave

Hardcover

Pagina's

1346

ISBN

90-70163-42-X

Taal

Nederlands

Uitgeverij

Stichting I.S.I.S.