TSPL

Esoterische Instructies 01: De Aard en de Beproevingen van Chelaschap

Sale!

7,50

De Gelofte * De Pâramitâ’s * Het Verheven Achtvoudige Pad * Esoterische Discipline

G. de Purucker begon in 1924 met onderricht aan leerlingen van de Esoterische Sectie van The Theosophical Society. De eerste verslagen hiervan werden in 1932 gepubliceerd als Fundamentals of the Esoteric Philosophy. In 1982 bracht Stichting I.S.I.S. daarvan een nauwgezette vertaling uit: Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte. Uit hierop aansluitend gegeven onderricht stelde G. de Purucker vervolgens twaalf Esoteric Instructions samen, bedoeld voor intern gebruik in de Esoterische Sectie. De twaalf Esoterische Instructies zijn een vertaling van deze oorspronkelijke, onverminkte editie. Ze zijn tevens een voor de lezer onmisbare tussenstap naar het in 1987 door Stichting I.S.I.S. gepubliceerde Esoterisch Onderricht in de Oosterse School, een vertaling van zijn meest diepgaande, latere leringen.
G. de Purucker heeft in elk boekje – zie Mededelingen – aangegeven hoe zijn instructies het beste kunnen worden bestudeerd. Deel 1 als eerste, omdat het de basisprincipes bevat: het Mededogen en de ethische en morele aspecten van de Theosofie. Wij raden de lezer dringend aan om dezelfde discipline te volgen en zelfs na Deel 1 eerst nog Deel 2 te bestuderen. Beide delen bieden een onontbeerlijke basis voor een goed begrip van de technische leringen in de Delen 3 tot en met 12.

Gottfried de Purucker was van 1929 tot 1942 Leider van The Theosophical Society. Hij volgde daarmee de spirituele lijn die begon bij Helena Petrovna Blavatsky en werd voortgezet door William Quan Judge en Katherine Tingley. Zodat onder zijn inspirerende leiding de organisatie een ongekende spirituele bloei kon doormaken, die mede tot uitdrukking kwam in een grote stroom van publikaties over de Theosofische Leringen.

Inhoudsopgave:
1. Het Pad van Chelaschap
2. De Gelofte
3. Geloftekoorts en de Spirituele Wil
4. Chela’s en Leke-Chela’s
5. De Pâramitâ’s en het Verheven Achtvoudige Pad
6. Esoterische Discipline – Vergevensgezindheid en Onpersoonlijke Liefde

Algemene Index
Index van vermelde of aangehaalde Boeken

Additional information

Weight 204 g
Dimensions 200 × 140 × 10 mm
Schrijver

Purucker, G. de

Uitgave

Paperback

Pagina's

182

ISBN

90-70163-49-7

Taal

Nederlands

Uitgeverij

Stichting I.S.I.S.