TSPL

Esoterische Instructies 02: De Esoterische of Oosterse School

Sale!

7,50

Leraren en Leerlingen * Zeven Graden van Inwijding * Spirituele en Psychische Vermogens * Meditatie * Het Doel en de Bestemming van The Theosophical Society

G. de Purucker begon in 1924 met onderricht aan leerlingen van de Esoterische Sectie van The Theosophical Society. De eerste verslagen hiervan werden in 1932 gepubliceerd als Fundamentals of the Esoteric Philosophy. In 1982 bracht Stichting I.S.I.S. daarvan een nauwgezette vertaling uit: Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte. Uit hierop aansluitend gegeven onderricht stelde G. de Purucker vervolgens twaalf Esoteric Instructions samen, bedoeld voor intern gebruik in de Esoterische Sectie. De twaalf Esoterische Instructies zijn een vertaling van deze oorspronkelijke, onverminkte editie. Ze zijn tevens een voor de lezer onmisbare tussenstap naar het in 1987 door Stichting I.S.I.S. gepubliceerde Esoterisch Onderricht in de Oosterse School, een vertaling van zijn meest diepgaande, latere leringen.
G. de Purucker heeft in elk boekje – zie Mededelingen – aangegeven hoe zijn instructies het beste kunnen worden bestudeerd. Deel 1 als eerste, omdat het de basisprincipes bevat: het Mededogen en de ethische en morele aspecten van de Theosofie. Wij raden de lezer dringend aan om dezelfde discipline te volgen en zelfs na Deel 1 eerst nog Deel 2 te bestuderen. Beide delen bieden een onontbeerlijke basis voor een goed begrip van de technische leringen in de Delen 3 tot en met 12.

Gottfried de Purucker was van 1929 tot 1942 Leider van The Theosophical Society. Hij volgde daarmee de spirituele lijn die begon bij Helena Petrovna Blavatsky en werd voortgezet door William Quan Judge en Katherine Tingley. Zodat onder zijn inspirerende leiding de organisatie een ongekende spirituele bloei kon doormaken, die mede tot uitdrukking kwam in een grote stroom van publikaties over de Theosofische Leringen.

Inhoudsopgave:
DE ESOTERISCHE OF OOSTERSE SCHOOL
1. De Oerbron van het Occultisme
2. De Stichting van onze Esoterische School
3. Over de E.S.-Leringen
4. Het Doorgeven van het Licht
5. Graden in de Esoterische School

LERAREN EN LEERLINGEN
1. Het Overdragen van het Vuur van de Geest
2. Het Leven van een Esoterisch Leraar
3. De Mystieke Relatie tussen Leraar en Leerling
4. Enkele Nuttige Regels

MEDITATIE

SPIRITUELE EN PSYCHISCHE VERMOGENS
1. Spirituele Verlichting contra Psychische Illusies
2. Psychische en Noëtische Vermogens
3. Zielloze Wezens en het Proces van Bezieling

ZEVEN GRADEN VAN INWIJDING
1. De Zeven en Negenenveertig Stappen in de Inwijdingscyclus
2. De Grotere Inwijdingen en de Vier Heilige Jaargetijden

DE THEOSOPHICAL SOCIETY: HAAR DOEL EN BESTEMMING
1. De Spirituele Beweging van de Eeuw
2. De Meesters werken door de T.S.
3. Elk Lid een Spiritueel Verantwoordelijke Eenheid

DE ESOTERISCHE OPVOLGING VAN LERAREN
1. De Boodschappers van de Loge van de Meesters
2. De Insignia Majestatis

ONZE MORELE GRONDSLAG

ALGEMENE INDEX

INDEX VAN VERMELDE OF AANGEHAALDE BOEKEN

Additional information

Weight 242 g
Schrijver

Purucker, G. de

Uitgave

Paperback

Pagina's

209

ISBN

90-70163-56-X

Taal

Nederlands

Uitgeverij

Stichting I.S.I.S.