TSPL

H.P. Blavatsky: het Mysterie

Sale!

5,00

Eindelijk, zij het pas na vijftig jaar, een boek over H.P. Blavatsky dat de ernstige bestudeerder de mogelijkheid biedt kennis te maken met deze uniek figuur.
Vele boeken zijn reeds over Helena Petrovna Blavatsky geschreven. Boeken, waaruit een grote en soms blinde verering spreekt, en boeken die op niet mis te verstane wijze een vernietigend oordeel uitspreken. Doch geen van deze geeft een inzicht in hetgeen H.P. Blavatsky werkelijk was.
Terecht hebben de schrijvers van dit boek gemeend, dat men een persoonlijkheid als H.P. Blavatsky slechts in werkelijkheid leert kennen, indien men kennis kan nemen van het werk dat werd verricht.
In dit boek wordt de lezer een beeld geschetst van het Mysterie, dat zij zowel voor haar tijdgenoten als voor velen heden ten dage bleef.
Maar tevens wordt de oplossing van het Mysterie gegeven door een uiteenzetting van de leringen die zij aan de westerse wereld bracht en waarmee zij zo verweven was, dat de kennis van die leringen tevens de oplossing biedt voor het Mysterie.
Niemand was beter in staat de sluier van dit Mysterie weg te nemen dan haar opvolgers na William Quan Judge, de beide schrijvers van dit boek. Zij kunnen spreken met gezag, omdat zij evenals Helena Petrovna Blavatsky hun leven hebben gewijd aan het verspreiden van die Archaïsche Wijsheid, die de eeuwen trotserende immer actueel blijkt te zijn.

Inhoudsopgave:
DEEL 1
MYSTIEK EN PSYCHOLOGISCH
1. Een spiritueel-psychologisch Mysterie
2. De Drempel van het Mysterie
3. Stilstaan op de drempel van het Mysterie
4. Over de Drempel
5. Het naderen van het Licht
6. Bekleed met het Licht: De innerlijke God

DEEL 2
FILOSOFISCH EN WETENSCHAPPELIJK
7. De grote Wijzen en Zieners

8. De grote Wijzen en Zieners (vervolg)
9. De grote Wijzen en Zieners (vervolg)
10. De hiërarchische structuur van de Natuur
11. De hiërarchische structuur van de Natuur (vervolg)
12. Onzichtbare en zichtbare werelden: De hemel-werelden en hel-werelden
13. De zichtbare werelden
14. Evolutie
15. Evolutie (vervolg)
16. De Mens
17. Karma
18. Reïncarnatie en de algemene leer van wederbelichaming
19. Reïncarnatie en de algemene leer van wederbelichaming (vervolg)

ADDENDUM
Biografische schets

Additional information

Weight 469 g
Dimensions 215 × 150 × 15 mm
Schrijver

Purucker, G. de

Uitgave

Paperback

Pagina's

312

ISBN

90-70163-14-4

Taal

Nederlands

Uitgeverij

Stichting I.S.I.S.