TSPL

Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, De

25,00

Deze brieven, voor het eerst in 1923 gepubliceerd, werden tussen 1880 en 1884 geschreven aan A.P. Sinnett, Allahabad, redacteur van The Pioneer, destijds een toonaangevende krant in het voormalige Brits Indië. Ze werden in de Engelse taal geschreven door de 2 Mahatma’s, die H.P. Blavatsky haar leermeesters en inspirators van haar Isis Ontsluierd en De Geheime Leer noemde.
De oorspronkelijke manuscripten, ondertekend met de initialen M. en K.H., berusten nu in ‘The British Library’ in Londen.

Deze ongewone documenten, waarin uitgebreid wordt ingegaan op de kosmologie en de ontwikkeling van het menselijk ras, bieden niet alleen verreikende ideeën op godsdienstig en wetenschappelijk gebied (waarvan inmiddels is gebleken dat ze in hoge mate profetisch zijn), maar behandelen ook zaken van grote praktische waarde en geven blijk van een warme menselijkheid en zin voor humor die weldadig aandoet.
Vele in omloop zijnde maar niet op waarheid berustende ideeën, die hun ontstaan danken aan de rijke verbeeldingskracht van pseudo-occultisten, worden ontzenuwd door de gezonde en menselijke benadering van de natuurwetten; en ernstige denkers, die niet tevreden zijn met de orthodoxe opvattingen, zullen in deze brieven een veel bevredigender verklaring vinden van de waarheden die aan de grote godsdiensten ten grondslag liggen.

Inhoudsopgave:
1. Brieven uit The Occult World, Brieven 1 t/m 8
2. Filosofische en Theoretische Leringen, 1881-1883, Brieven 9 t/m 25
3. Proeftijd en Chelaschap, Brieven 26 t/m 76
4. De “Phoenix” Onderneming, Brieven 77 t/m 83
5. De Londense Loge van de Theosophical Society, Brieven 84 t/m 87
6. Spiritisme en Verschijnselen, Brieven 88 t/m 97
7. Diverse Onderwerpen, Brieven 98 t/m 129
8. Aanhangsel – Brieven 130 t/m 145 Mars en Mercurius
9. Index

Additional information

Weight 945 g
Dimensions 225 × 155 × 43 mm
Schrijver

Barker, A.T. (red.)

Uitgave

Hardcover

Pagina's

606

ISBN

90-62715-80-X

Taal

Nederlands

Uitgeverij

Theosophical University Press