TSPL

Mens in de Evolutie, De

Sale!

10,00

In een tijd waarin de discussie weer oplaait over de evolutie van de mens (Darwin of God) biedt dit boek een veel ruimere visie, waarmee u boven de partijen komt te staan.
Gottfried de Purucker laat de Esoterische Wijsbegeerte aan het woord: de innerlijke bron van alle religies en wetenschappelijke stromingen ter wereld.
De mens blijkt veel meer te zijn dan een toevallig geëvolueerd zoogdier. De mens blijkt ook niet een zwak ‘zondig’ wezen te zijn, geschapen door iemand anders.
Ieder mens blijkt alle oneindige kosmische mogelijkheden in zich te hebben. Inclusief de vrije wil en de kracht om al die mogelijkheden in zichzelf naar buiten te brengen en actief te leren gebruiken.
Gottfried de Purucker laat u de geschiedenis van de bewustzijnsgroei van de mensheid op deze planeet opnieuw beleven. Hij toont daarbij ook een nieuw, veel ruimer toekomstperspectief.
Dit boek is halverwege de 20e eeuw geschreven. Men heeft later geprobeerd, dit boek te ‘actualiseren’ aan de hand van de evolutietheorieën van rond 1980. Deze veranderingen bleken echter rond 2000 alweer achterhaald. Met deze ‘actualisering’ werd dus de universele, tijdloze waarde van wat Gottfried de Purucker ons te melden heeft, geweld aangedaan.
Vandaar dat deze uitgave van ‘De Mens in de Evolutie’ de originele tekst exact volgt.

Inhoudsopgave:
1. Het naderen van de Waarheid
2. Religie, filosofie en wetenschap: drie aspecten van de Waarheid
3. De ontwikkelingen in de moderne wetenschap
4. De wet der analogie
5. De wereld van het atoom
6. Evolutie en transformisme
7. De evolutionaire levensladder
8. Bewijzen van de primitieve oorsprong van de mens
9. Mens en mensaap – I
10. Mens en mensaap – II
11. De morele kanten van het vraagstuk
12. Specialisatie en Mendelisme
13. De mens de voorraadkamer van alle typen
14. Cyclische perioden van manifestatie
15. De principes van reïncarnatie uiteengezet
16. De evolutie van het menselijk lichaam
17. De theorie van Weismann
18. Karman en erfelijkheid
19. Vergeten bladzijden uit de geschiedenis der evolutie
20. Het Goddelijke de bron van alles
21. De hiërarchische structuur van het universum

Aanhangsel
Index
Bibliografie

Additional information

Weight 573 g
Dimensions 205 × 148 × 30 mm
Schrijver

Purucker, G. de

Uitgave

Hardcover

Pagina's

379

ISBN

90-70163-29-2

Taal

Nederlands

Uitgeverij

Stichting I.S.I.S.