TSPL

Naar een nieuwe levensbeschouwing

1,80

Een levensfilosofie die antwoord geeft op veelgehoorde vragen omtrent leven en lijden, ziekte en sterven, moet verder reiken dan enkel het uiterlijk bestaan. Zo’n levensfilosofie erkent slechts bewust-zijn als de grondslag voor alle ervaringen en moet zijn gebaseerd op waarachtige kennis omtrent de mens en zijn universele tehuis. Die kennis biedt de Esoterische Wijsbegeerte in haar meest actuele vorm: de Theosofie. Deze Theo-sofia of Goddelijke Wijsheid wordt aangereikt door menselijke wezens, die het huidige mensdom ver vooruit zijn. Deze ‘Meesters van Wijsheid en Mededogen’ ervoeren de ‘nieuwe levensbeschouwing’ in hun eigen leven als de meest juiste en onderwijzen hem nu aan ons. Wie horen wil die hore.

De auteur D.J.P. Kok was van 1958 tot 1985 Leider van Het Theosofisch Genootschap en inspirator van een hechte werkgemeenschap, die sinds 1971 vanuit het Blavatskyhuis actief is. Onder zijn leiding werd menig theosofisch standaardwerk vertaald en uitgegeven. D.J.P. Kok zelf schreef ondermeer: Het grote misverstand, (nu: De esoterische achtergrond van het Christendom) een studie over de Bijbel in het licht van de Theosofie, en de veelgelezen Theosofische Fragmenten: korte en eenvoudige uiteenzettingen van de theosofische leringen.

Additional information

Weight 41 g
Dimensions 160 × 125 × 5 mm
Schrijver

Kok, D.J.P.

Uitgave

Brochure

Pagina's

36

ISBN

90-70163-45-4

Taal

Nederlands

Uitgeverij

Stichting I.S.I.S.