TSPL

Ontwikkelen van Concentratie, Het

2,00

“… in het occultisme is de oude regel nog altijd van kracht: dat kennis alleen wordt gegeven aan diegenen die dat verdienen en die door hun manier van leven hebben bewezen dàt zij het verdienen
Bevrijd uzelf van woede, ijdelheid, trots, onverzoenlijkheid, eerzucht, en kom er ook werkelijk los van, en u hebt de eerste stap gezet in de richting van het begrip van het occulte; wanneer deze gevoelens nog latent in het hart aanwezig zijn, is het niet mogelijk ook maar één stap voorwaarts te doen.”

In dit boekje, dat uit enkele door hem geschreven artikelen is samengesteld, en dat heldere en bruikbare aanwijzingen bevat voor het ontwikkelen van concentratie, spreekt William Quan Judge duidelijk uit eigen kennis en ervaring – gebaseerd op een filosofie van praktische altruïsme

W.Q. Judge, Amerikaan van Ierse afkomst, was met H.P. Blavatsky een van de oprichters van The Theosophical Society in 1875
Na haar dood in 1891 volgde hij op als Leider. Niet zonder reden, want hij had die jaren een intensieve training ondergaan in praktisch occultisme. En uit de wijze waarop hij deze toepaste en, als tegenwicht voor het westerse materialisme, de oude gedachte van universele eenheid over geheel Amerika verspreidde, blijkt dat hij wist wat hij zei

Additional information

Weight 46 g
Dimensions 165 × 125 × 5 mm
Schrijver

Judge, W.Q.

Uitgave

Brochure

Pagina's

34

ISBN

90-70163-25-X

Taal

Nederlands

Uitgeverij

Stichting I.S.I.S.