TSPL

Onze huidige economische orde voorbij

Van een materialistische naar een spirituele economie

17,50

Heeft u zich weleens afgevraagd op welke uitgangspunten onze huidige
economische orde is gebaseerd? Een belangrijke vraag, omdat we dagelijks met de gevolgen van het huidige systeem worden geconfronteerd.

Deze publicatie start met een kritische analyse van ons huidige economische stelsel. Wat is (het doel van) economie? Welke mensvisie is gangbaar in de economische wetenschap? Daarna komen de ideeën achter de volgende kernbegrippen uit de economie aan bod: schaarste en bezit, grenzeloze groei, concurrentie, vrije markt- en marktevenwicht, productiefactoren, prijs en
prijsmechanisme, en geld. Het is belangrijk om een analyse te maken van deze onderwerpen, omdat ze momenteel in maatschappelijke discussies veelal als vanzelfsprekendheden worden beschouwd.
Deze begrippen worden tevens belicht vanuit de Theosofie. De Esoterische Wijsbegeerte of Theosofie wordt omschreven als de synthese van
wetenschap, filosofie en religie. Met een dergelijke benadering wordt een brede analyse gemaakt van ons huidige economische systeem, waarbij behalve wetenschappelijke tevens filosofische en religieuze aspecten aan
bod komen.
Een apart hoofdstuk behandelt de contouren van een spirituele maatschappij, en dus ook van een economie gebaseerd op theosofische uitgangspunten.
Naast de gangbare opvattingen binnen de economische wetenschap, inclusief
hun consequenties, komen diverse economische ontwikkelingen, initiatieven en ideeën die uitgaan van een ander economisch model aan de orde. Binnen de economische wetenschap zijn allerlei hoopvolle ontwikkelingen gaande. Deze publicatie is bedoeld voor degenen die ervan overtuigd zijn dat wij gezamenlijk in staat zijn een veel betere toekomst voor de mensheid en de planeet aarde in zijn totaliteit te creëren. Een groeiende groep mensen heeft inmiddels de overtuiging dat de heersende (materialistische) opvattingen op
economisch vlak tekortschieten bij het oplossen van vraagstukken,
bijvoorbeeld op het gebied van een eerlijke welvaartsverdeling, economische
groei en milieuvervuiling. Maar hoe richten we onze samenleving dan in? Dit boek bevat diverse ideeën over hoe onze samenleving eruit zou kunnen zien als wij het huidige economische model achter ons kunnen laten.

Inhoudsopgave

Inleiding

Wat is economie? – Wat is de mensvisie in de economie?

Wat is (het doel van) economie? – Amorele mensvisie in economische wetenschap – Is economie altijd een amorele wetenschap geweest? – Diverse positieve ontwikkelingen binnen de economische wetenschap – Welke elementen behoren tot het werkveld van de economie? – Wat is ethiek? Wat zijn wetten?

Schaarste en bezit

Schaarste – Bezit – Armoede

Grenzeloze groei

Lineaire en circulaire economie – Economische groei leidt niet automatisch tot meer welvaart voor iedereen

Concurrentie, vrije markt en marktevenwicht

Concurrentie versus samenwerking – Vrije markt – Marktevenwicht – Schaduwkanten van de markt – marktfalen – Ons huidige economische systeem genereert per definitie een continu leger aan ‘verliezers’ – Onderscheid tussen een zelfzuchtig vrije markt en een spiritueel vrije markt

Productiefactoren

Wat zijn productiefactoren? – Flexibilisering van de arbeidsmarkt -Vakmanschap en professionaliteit in ere herstellen -Milieuproblematiek

Prijs en prijsmechanisme

Zijn waarde en prijs synoniem? – Prijzen van producten en economische besluiten zijn niet waardenvrij – Het kopen van een product is geen neutrale kwestie. Hoe stel je je op als consument? – Bruto binnenlands product (bbp) – Bruto nationaal geluk (bng) –
Niet-financiële waarden laten prevaleren boven financiële

Geld

Vormen van geld – Waarde van geld is een soort ‘geloof’ – De enige kwaliteit van geld is zijn kwantiteit – Geld als middel, geld als doel – Criminelen en ‘brave’ burgers – Beheren van het eigen leven kan verworden tot het beheren van geld – Financiële keuzes zijn niet neutraal – Is geld onmisbaar? – Directe en indirecte ruileconomie – Weggeefwinkels, goederenbanken, voedselbanken, kringloopcentra

Contouren van een spirituele economie
Uitgangspunten voor een spirituele samenleving – Wat is een spirituele economie? Welk mensbeeld past daarbij? – Harmonie tussen materiële, mentale en geestelijke behoeften als
remedie tegen de economische visie op schaarste en bezit – Grenzeloze bewustzijnsgroei gebaseerd op cycliciteit versus grenzeloze materiële groei gebaseerd op lineariteit – Samenwerken ten behoeve van de totaliteit versus concurrentie, vrije markt en marktevenwicht – Respect jegens mensen, dieren, planten, mineralen versus productie- factoren in enge zin — Product inclusief ‘verhaal’ versus prijs en prijsmechanisme – Geld: van doel naar middel naar afschaffing – Wat is de rol van de overheid en de politiek?

Conclusie

Kenmerken van de materialistische en de spirituele econonomie
in een notendop – De mentaliteit van de mens(heid) maakt het verschil – Veel economische begrippen zijn goed gekozen marketingtermen – Mensen worden als (zelfzuchtig) individu aangesproken – Diverse positieve ontwikkelingen – Hoe ziet onze toekomst eruit?

Beknopte index

Additional information

Weight 370 g
Dimensions 240 × 160 × 15 mm
Schrijver

Landsbergen, B.

Uitgave

Paperback

Pagina's

235

ISBN

978-90-70163-75-4

Taal

Nederlands

Uitgeverij

Stichting I.S.I.S.