TSPL

Sleutel tot de Theosofie, De

15,00

Available on backorder

Boeddha noch Christus hebben ooit zelf iets opgeschreven, maar beiden spraken in allegorieën en gebruiken “duistere gezegden”, zoals alle ware ingewijden deden en nog lang in de toekomst zullen doen. Beide evangeliën, het boeddhistische en het christelijke, werden met hetzelfde oogmerk gepredikt. Beide hervormers waren vurige filantropen en daadwerkelijke altruïsten – predikten zelfopoffering tot het bittere einde.
“Laat de zonden van de hele wereld op mij vallen, opdat ik de ellende en het lijden van de mens kan verlichten!” roept Boeddha uit. “Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven”, is de oproep tot de armen en misdeelden van de “Man van Smarten”, die geen plaats heeft om het hoofd neer te leggen. De leringen van beiden zijn grenzeloze liefde voor de mensheid, barmhartigheid, vergiffenis van onrecht, zelfvergetelheid; zij tonen beiden dezelfde verachting voor rijkdom en maken geen verschil tussen mijn en dijn. Hun wens was aan de onwetenden en misleiden, voor wie de last in het leven te zwaar was, voldoende hoop te geven en enig vermoeden van de waarheid, om hen in hun moeilijkste uren te steunen, zonder de heilige mysteriën van de inwijding aan allen te openbaren. Maar het doel van beide hervormers is, tengevolge van een overmatige ijver van hun latere volgelingen, verijdeld.
Lees de geschiedenis en denk erover na. In de tijd dat de gebeurtenissen die in de evangeliën worden verteld, zouden hebben plaatsgevonden, voltrok zich in de beschaafde wereld een soortgelijk intellectueel gistingsproces. De oude goden stierven uit. Opnieuw was de tijd voor een geestelijke hervorming aangebroken.
– Hoofdstuk V

Inhoudsopgave:
1. DE THEOSOFIE EN THE THEOSOPHICAL SOCIETY
De betekenis van de naam. Het beleid van de Theosophical Society. De Wijsheidsreligie in alle tijden esoterisch.Theosofie is geen Boeddhisme
2. EXOTERISCHE EN ESOTERISCHE THEOSOFIE
Wat is de hedendaagse Theosophical Society niet is. Theosofen en leden van de “T.S.”. Het verschil tussen Theosofie en Occultisme. Het verschil tussen Theosofie en Spiritisme. Waarom vindt de Theosofie erkenning?
3. DE WERKWIJZE VAN DE T.S.
De doeleinden van de Society. De gemeenschappelijke oorsprong van de mens. Onze andere doeleinden. Over de heiligheid van de gelofte
4. DE VERHOUDING VAN DE THEOSOPHICAL SOCIETY TOT DE THEOSOFIE
Over zelfverbetering. Het abstracte en het concrete
5. DE GRONDLERINGEN VAN DE THEOSOFIE
Over God en het geheel. Is bidden noodzakelijk? Bidden doodt het zelfvertrouwen. Over de oorsprong van de menselijke ziel. De Boeddhistische leringen omtrent het bovenstaande
6. THEOSOFISCHE LERINGEN OMTRENT DE NATUUR EN DE MENS
De eenheid van alles in alles. Evolutie en illusie. Over de zevenvoudige samenstelling van onze planeet. De zevenvoudige aard van de mens. Het onderscheid tussen ziel en geest. De Griekse leringen
7. OVER DE VERSCHILLENDE TOESTANDEN NA DE DOOD
De stoffelijke en de geestelijke mens. Over eeuwige beloning en straf; en over Nirvana. Over de verschillende “beginselen” in de mens
8. OVER REINCARNATIE OF WEDERGEBOORTE
Wat is geheugen volgens de theosofische leer? Waarom herinneren wij ons onze vorige levens niet? Over individualiteit en persoonlijkheid. Over beloning en straf van de ego
9. OVER KAMA-LOKA EN DEVACHAN
Over het lot van de lagere “beginselen”. Waarom theosofen niet geloven in de terugkeer van reine “geesten”. Enkele woorden over de Skandha’s. Over het bewustzijn na de dood en na de geboorte. Wat wordt er precies onder vernietiging verstaan? Bepaalde woorden voor bepaalde dingen
10. OVER DE AARD VAN ONS DENKEND BEGINSEL
Het mysterie van de ego. De samengestelde aard van manas. De leer wordt in het evangelie van Johannes onderwezen
11. OVER DE MYSTERIEN VAN REINCARNATIE
Periodoieke wedergeboorten. Wat is karma? Wie zijn zij die weten? Het verschil tussen geloof en kennis; of blind en redelijk geloof. Heeft God het recht te vergeven?
12. WAT IS PRAKTISCHE THEOSOFIE?
Plicht. De houding van de T.S. tegenover politieke hervormingen. Over zelfopoffering. Over naastenliefde
Theosofie voor de massa. Hoe de leden de Society kunnen helpen. Wat een theosoof niet moet doen
13. OVER DE MISVATTINGEN OMTRENT DE THEOSOPHICAL SOCIETY
Theosofie en ascese. Theosofie en het huwelijk. Theosofie en opvoeding. Waarom is er zoveel vooroordeel tegen de T.S.? Is de Theosophical Society een geldmakende onderneming? De stafmedewerkers van de T.S.
14. DE “THEOSOFISCHE MAHATMA’S”
Zijn het “verlichte geesten” of “kwelgeesten”? Het misbruik van heilige namen en woorden

BESLUIT
De toekomst van de Theosophical Society
woordenlijst
aanhangsel
index

Additional information

Weight 669 g
Dimensions 220 × 150 × 25 mm
Schrijver

Blavatsky, H.P.

Uitgave

Paperback

Pagina's

402

ISBN

90-70328-20-8

Taal

Nederlands

Uitgeverij

Theosophical University Press