TSPL

Wijsheid van het Hart, De

Deze PDF is gratis te downloaden.

Katherine Tingley leidde van 1896 tot 1929 de Theosophical Society: de ‘motor’ achter de vele spirituele en maatschappelijke vernieuwingen van die tijd.
Haar opdracht was, de hoofdgedachte van de Theo-sofia, namelijk Universele Broederschap, de essentiële eenheid van alle mensen, ja zelfs van alle wezens, praktisch vorm te geven.
Zij stichtte in Point Loma, Californië, het Internationaal Hoofdkwartier van de Theosophical Society: een leefgemeenschap van vele honderden, soms wel duizend leden uit alle landen van Europa en de beide Amerika’s. Zij trainde deze leden in Mededogen als natuurlijke levenshouding, en het daarvoor vereiste meesterschap over alle kleinmenselijke gewoonten en neigingen.
Zij inspireerde hen, de metafysische ideeën van de Theo-sofia (de gemeenschappelijke bron van alle religies en filosofieën) om te zetten in praktisch toepasbare manieren om de mentaliteit in de wereld op een hoger plan te brengen.
Voorbeelden daarvan zijn haar vredesactiviteiten, haar opvoedingssysteem, haar werk voor gevangenen en voor afschaffing van de doodstraf, haar stimuleren van kunst – muziek, toneel, poëzie etc. – als ‘voedsel voor de ziel’.
De gedachten in dit boek hebben nog steeds de inspirerende kracht die ze hadden toen zij ze in haar vele lezingen uitsprak. Een belangrijke hulp voor iedereen die Mededogen in zijn leven centraal wil stellen.

Additional information

Schrijver

Tingley, K.

Taal

Nederlands

Uitgave

Ebook

Uitgeverij

Stichting I.S.I.S.